ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี มาร์เก็ตติ้ง
...

U.R.P. MARKETING LTD.,PART.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.อาร์.พี. มาร์เก็ตติ้ง

ผู้ผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ดังทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ

เกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายด้านคุณภาพ

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าต้องการและมุ่งหวังด้วยความสุจริต โปร่งใส โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยการจัดหาบริการที่อำนวยความสะดวกแก่การผลิต บริษัทฯ ยังได้มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ...

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด...